algemene voorwaarden

Algemene-voorwaardenOp al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden (pdf 180 kb) van de Fenit, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Alles werkt samen
Overzicht merken
Google+