HP roept laptops terug voor brandgevaarlijke accu’s

HP is een terugroepactie begonnen voor laptops vanwege brandgevaarlijke accu’s. Sommige accu’s kunnen in brand vliegen en daarom geeft HP aan dat het zeer belangrijk is dat klanten controleren of ook hun batterij in aanmerking komt voor vervanging.

Veel van de laptops die dit probleem hebben, hebben een ingebouwde batterij. Daarom kunnen klanten ze niet zelf vervangen en moet de laptop opgestuurd worden. Er zijn ook losse brandgevaarlijke batterijen geleverd als vervanging of verkocht.

Office 365: 10 mythes over overstappen naar de cloud

Alhoewel steeds meer bedrijven overstappen naar de cloud, met als grote voordelen de zakelijke flexibiliteit en kostenbesparing, zijn er nog een paar hardnekkige misvattingen over verhuizen naar de cloud. Zo is er ook over Office 365 tegenstrijdige informatie te vinden en Microsoft wil dit dan ook graag rechtzetten. In hun document Mythes over overstappen naar de cloud, ontkrachten ze de volgende negen mythes.

Voorbereiden op de AVG: 3 belangrijke stappen

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet, de General Data Protectoin Regulation (GDPR) in, ook wel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze Europese Privacywet vraagt om zowel technische als organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Een organisatie (Verantwoordelijke) en haar Bewerker (degene die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke) moeten een drietal stappen doorlopen om datalekken te voorkomen, beveiliging te optimaliseren en zich zo voor te bereiden op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alles werkt samen
Overzicht merken
Google+