Het Drentse Landschap: ‘Met Managed Microsoft 365 biedt Brisk ICT ons één geïntegreerde, organisatiebrede oplossing’


Jos Hassing en Ellen de Jong van Het Drentse Landschap op Landgoed Overcingel.

Begin 2020 startte non-profitorganisatie Het Drentse Landschap operatie werkplek 2.0. ‘De ict-omgeving en de software waarmee we werkten waren verouderd en storingsgevoelig,’ vertellen Ellen de Jong (directiesecretaresse) en Jos Hassing (administrateur en ict-aanpreekpunt).

Prijsverhoging verbindingsdiensten 2020

In 2020 vinden er prijsverhogingen plaats bij de netwerkbeheerder/telecomprovider en dit heeft betrekking op de verbindingsdiensten die Brisk ICT aan haar klanten levert. Het gaat om ons Internet (Connectivity), VoIP en mobiel portfolio en aanverwante diensten. We zetten de tariefwijzigingen op een rij.
 
xDSL & FttH/FttB
Per 1 juli 2020 verhogen wij ons maandelijks tarief van onze internetaansluitingen met 2,6% (gelijk aan de verhoging die netwerkbeheerder/telecomprovider berekend). Deze aanpassing geldt alleen voor de tarieven van de verbinding, overige diensten die verbonden zijn met de internetdienstverlening (EVC, Public IP, vast recht en/of QOS) vallen buiten de prijsverhoging. Tevens wordt een aantal VoIP en Mobiele diensten verhoogd.

 

Productgroep Dienst Inflatiecorrectie
Connectivity KPN ADSL/(B)VDSL/FTTH/FTTB 2,6%
Connectivity Zakelijk Fiber en extra EVC & PVC Geen correctie
VoIP Base/Business/Premium user HIP 2,6%
VoIP Base/Business/Premium Plus user HIP Geen correctie
Mobiel Zakelijk mobiel abonnementen 2,6%

 
 
De prijsverhoging wordt doorgevoerd als gevolg van de inflatie en de gestegen kosten. De wijziging zal invloed hebben op maand facturen met een vaste prijs maar ook gelden voor nieuwe aanvragen die door ons worden gedaan.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen over het afgelopen jaar en zien uit naar de continuering van onze samenwerking in 2020.

Beeldschermzorg snel en goed geregeld met Brisk ICT

Wilt u als zorgverlener in tijden van corona digitaal contact houden met patiënt, cliënt of collega? Brisk ICT helpt u met de juiste beeldschermoplossingen. Wij zijn officieel partner van Apple, dat nauw samenwerkt met het innovatieplatform Vita Valley.

Als gevolg van covid-19 zijn beeldschermzorg en e-health actueler dan ooit. Digitale zorg en ondersteuning via beeldbellen of e-consult zijn praktische oplossingen voor onder meer thuiszorg, wijkverpleging, fysiotherapeuten en GZZ. Brisk ICT geeft ondersteuning bij het selecteren, leveren en implementeren van de juiste beeldschermzorgoplossingen. Van apparatuur en licenties tot netwerken, beheer en beveiliging.

Voldoende iPads beschikbaar
Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor gebruik voor zorg op afstand. In samenwerking met Apple heeft Brisk ICT daarvoor gezorgd. Wij hebben op dit moment genoeg iPads beschikbaar en kunnen u snel helpen met de implementatie en alle verdere support.

Beheer en beveiliging
In een sector als de zorg zijn privacy en veiligheid cruciaal. Vanzelfsprekend kan Brisk ICT u ook hierbij van dienst zijn. Met Mobile Device Management (MDM) van Apple is het mogelijk om het beheer van instellingen, gebruikersrechten en beveiliging vanuit één centrale locatie te regelen. Bij gebruik van de MDM-oplossing in combinatie met Apple Business Manager kunt u bijvoorbeeld snel en veilig nieuwe accounts aanmaken voor medewerkers.

SET Covid-subsidie
Heeft uw zorginstelling subsidie aangevraagd in het kader van de regeling SET Covid-19 en is deze aanvraag toegekend. Ook in dat geval kunnen wij u snel voorzien van iPads en hulp bij de implementatie.

Contact met Brisk ICT
Wilt u snel en zorgvuldig de juiste beeldschermoplossing voor uw organisatie? Neem dan contact op met Brisk ICT voor advies en een vrijblijvende offerte.

corona_header4

Coronavirus-update dienstverlening Brisk ICT (2)

Brisk ICT heeft in de eerste vier weken na de afkondiging van de maatregelen op 12 maart jl., circa 150% meer service-vragen te verwerken gekregen in vergelijk met een normaal drukke periode. Dit kwam door de vele thuiswerk- en andere bedrijfscontinuïteitsgerichte vragen.

Voor veel klanten hebben wij thuiswerkplekken actief gemaakt, problemen met verbindingen of computers thuis verholpen, extra capaciteit gecreëerd op de servers die remote werken mogelijk maken, meegeholpen met het wijzigen van werkwijzen, video-conferencing en remote samenwerken mogelijk gemaakt.

Projecten worden weer opgepakt
De hoos aan vragen is gaan liggen en Brisk ICT zal weer de lopende en nieuwe projecten op afstand (mits verantwoord en mogelijk ook op locatie) gaan oppakken. Dit onder voorbehoud van goede gezondheid en beschikbaarheid van onze medewerkers en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De RIVM-richtlijnen zijn o.a.:

  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • verplaats je zo min mogelijk (blijf zoveel mogelijk thuis);
  • houd 1,5 meter afstand.

Zo min mogelijk bezoek op kantoor Brisk ICT
Een spontaan bezoek aan ons kantoor blijft voorlopig niet zinvol omdat er mogelijk niemand aanwezig is om u te helpen. Mocht bezoek aan ons kantoor toch wenselijk en noodzakelijk zijn, dan graag vooraf een afspraak maken.

Ondersteuning op locatie van de klant
Bezoek of ondersteuning van Brisk ICT op locatie van de klant wordt alleen gedaan wanneer dit strikt noodzakelijk is en zal per geval beoordeeld worden of dit mogelijk is. Onder noodzaak verstaat Brisk ICT bijvoorbeeld een calamiteit of wanneer een uitrol alleen op locatie gedaan kan worden. Onze voorwaarden voor bezoek op locatie zijn altijd conform volgens de richtlijnen van het RIVM.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met Brisk ICT.

corona_header4

Coronavirus-update dienstverlening Brisk ICT (1)

Sinds de afkondiging van de eerste maatregelen op 12 maart ter voorkoming van de verspreidding van het Coronavirus hebben we bij Brisk ICT, net als waarschijnlijk bij u, een hectische periode achter de rug. Wat de komende tijd ons gaat brengen is koffiedik kijken. Gelukkig was Brisk ICT goed voorbereid om thuis te werken en hebben de maatregelen voor ons tot dusver slechts weinig invloed gehad op de continuïteit van onze dienstverlening.

Wel is het zo dat wij overspoeld zijn met vragen van organisaties om (beter) ook thuis te kunnen werken. Dit betekent dat wij keuze’s moeten maken welke werkzaamheden wij het eerst oppakken. Bij de inzet van onze dienstverlening ligt de prioriteit op de bedrijfscontinuïteit van onze klanten. Brisk ICT doet er alles aan om haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in het aanpassen van de mogelijkheden om thuis te gaan werken.

Een greep uit de vele vragen die wij krijgen: extra gebruikers die thuis moeten gaan werken; problemen met verbindingen of computers thuis; overbelasting van servers die remote werken mogelijk maken; wijzigen van werkwijzen; video conferencing; remote samenwerken met collega’s of zakelijke partners.

Afspraken bij klanten op locaties zijn veelal afgezegd of onder voorbehoud verplaatst. Bezoek of ondersteuning van Brisk ICT op locatie van de klant wordt alleen gedaan wanneer dit strikt noodzakelijk is. Ondanks dat hebben we tot dusver overuren moeten maken om klanten te helpen. Onze dank aan alle klanten voor het geduld en de medewerking tot zover.

Niemand durft of kan een goede voorspelling doen over hoe lang deze situatie voortduurt. Wij houden er rekening mee dat dit niet met een paar weken opgelost zal zijn. Wanneer de hoos is gaan liggen met betrekking tot alle thuiswerk- en andere bedrijfscontinuïteitsgerichte vragen, zal Brisk ICT weer lopende en nieuwe projecten op afstand (mits verantwoord en mogelijk ook op locatie) oppakken. Dit onder voorbehoud van goede gezondheid en beschikbaarheid van onze medewerkers.

Wij wensen u allen een goede gezondheid en veel sterkte toe in deze bijzondere tijd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Alles werkt samen
Overzicht merken
Google+